Akce

Aktivity partnerů projektu v České republice a Rakousku mají za cíl šířit Mendelův odkaz vědě, kultuře a lidstvu mezi širokou veřejnost.Projekt Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu je spolufinancován z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.


Partner projektu: