Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu

reg.č. ATCZ278

Osobnost G.J. Mendela a jeho objev zákonů dědičnosti lze označit za přeshraniční symbol a společné dědictví České republiky a Rakouska. Mendelovo dílo je komplementárně spojeno s městy Vídní a Brnem. Ve Vídni si Mendel osvojil akademické znalosti, které následně v Brně uvedl do praxe při pokusech s hrachem ve svém skleníku. Hlavním cílem projektu je navázání dlouhodobé přeshraniční spolupráce při propagaci a péči o Mendelův odkaz a také vytvoření prostoru pro přeshraniční spolupráci a kulturní a vědeckou výměnu obnovou Mendelova skleníku. Aktivitami projektu dojde k prohloubení přeshraniční spolupráce založené na pravidelných setkáváních na kulturních a vědeckých akcích, které budou přispívat k šíření Mendelova odkazu. Hlavním výstupem projektu bude Strategický plán propagace Mendelova odkazu vědě, kultuře a lidstvu v ČR Rakousku, plán vypracují všichni partneři projektu a poskytne podklad pro propagaci Mendelova odkazu v ČR a Rakousku. Součástí plánu bude soubor PR a marketingových popularizačních opatření, jakož i plán aktivit, které budou do budoucna podnikat partneři projektu. Součástí plánu bude i návrh budoucího využití skleníku, aby dlouhodobě nesl myšlenku přeshraniční spolupráce a vyjadřoval Mendelův odkaz. Strategický plán zajistí udržitelnost projektu, propagaci společného kulturního dědictví, jeho zachování a rozvíjení jako potenciálu kulturního turismu.


Plánované akce pro veřejnost:

Projektoví partneři budou do konce roku 2022 realizovat řadu akcí pro veřejnost, a to jak v České republice, tak v Rakousku. Česká a rakouská veřejnost jsou srdečně zvány k účasti!Projekt Odkaz G.J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu je spolufinancován z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.