Symposium k International Mendel Day

BOKU dne 11.3 pořádá ve Vídni sympozium na počest mezinárodního Mendelova dne, aby zdůraznila Mendelův vliv na šlechtění a zemědělství.
Základní zákony genetiky popsané Mendelem umožnily objevy v oblasti šlechtění a genetiky zvířat a rostlin, které zajišťují veškeré potravinové zdroje na celém světě. Sympozium se bude skládat z přednášek špičkových odborníků v oboru a také z plenárního dialogového fóra, do kterého se zapojí široká veřejnost. Součástí satelitních akcí sympozia budou různé kulturní akce (koncert a výstava), které poskytnou další příznivé podmínky pro navázání kontaktů na obou stranách hranice. Specifickým kulturním programem bude 10.3. 2022 pěší výlet, při němž budou navštívena významná místa spojená s pobytem Mendela ve Vídni

Web od Airshots.cz →