Mendelův skleník

Mendelův skleník je významnou a unikátní stavbou v celosvětovém měřítku. Na tomto místě Gregor Johann Mendel objevil zákony dědičnosti, vědecká a kulturní hodnota této stavby nevyčíslitelná. Genetici z celého světa míří při návštěvě Brna nejdříve do kláštera projevit úctu Mendelovi a postát u základů skleníku.

Z původního skleníku jsou zachovány pouze základové nosné konstrukce a obvodové zdi. Skleník byl poničen při přírodní katastrofě v 70. letech 19. století.

Obnovený skleník bude využit jako polyfunkční objekt pro pořádání přednášek, školení, společenských akcí atd. Díky tomu, že je navržen s maximální možnou variabilitou uspořádání vnitřního prostoru, bude jej možné využít pro velké množství aktivit. Poskytne odpovídající prostory pro intenzivní přeshraniční víceoborovou spolupráci a vzájemnou kulturní výměnu, systematickou osvětu odborné i laické veřejnosti a propagaci zásad udržitelného rozvoje. Strategický plán rozvoje zajistí, že aktivity ve skleníku budou mít jednotnou promyšlenou koncepci a vizi.Projekt Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu je spolufinancován z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.


Partner projektu: