Partneři

Vedoucím partnerem projektu je Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina (Augustiniánské opatství), partnerem v České republice je Masarykova univerzita, rakouskými partnery jsou Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) a Universität Wien (Vídeňská univerzita).

Projekt Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu je spolufinancován z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Augustiniánské opatství

Augustiniánské opatství sídlí v areálu starobrněnského kláštera, který založila jako klášter cisterciaček roku 1323 česká a polská královna vdova Eliška Rejčka, součástí areálu je také bazilika Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1782 byl císařským výnosem klášter zrušen a následujícího roku byl předán augustiniánům jako náhrada za objekt původního augustiniánského konventu u kostela svatého Tomáše na nynějším Moravském náměstí. Přítomností augustiniánů se v 19.století stalo opatství centrem kultury a vzdělanosti, ze kterého vzešly takové osobnosti jako Gregor Johann Mendel, hudební skladatel Pavel Křížkovský či vlastenec Tomáš Eduard Šilinger. Opatství také finančně a materiálně podporovalo žáky hudební výuky a přispělo tak k rozvoji talentu světoznámého hudebního skladatele Leoše Janáčka.
Dnes tvoří řeholní komunitu bratři augustiniáni v mezinárodním složení a vytváří živou farnost s pravidelnými bohoslužbami, výukou náboženství, práci s mládeží i dospělými. Opatství se dlouhodobě angažuje v oblasti kultury i turismu (např. prohlídky kláštera, každoroční spolupořádání Festivalu Mendel, ad.) a usiluje o propagaci Mendelova odkazu.

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, členem Compostela Group a Utrecht Network. Byla založena v roce 1919 v Brně jako druhá česká univerzita a nyní ji tvoří deset fakult a 30 500 studentů. Masarykova univerzita je jednou z několika vysokých škol, které provozují CEITEC – výzkumné centrum pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti věd o živé přírodě. CEITEC (Středoevropský technologický institut) je evropské výzkumné centrum pro vědy o živé přírodě, pokročilé materiály a nanotechnologie, byl založen skupinou brněnských univerzit (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno) a výzkumných ústavů (Fyzikální ústav Akademie věd ČR a Výzkumný ústav veterinárního lékařství) a je podporován Jihomoravským krajem i městem Brnem.

Masarykova univerzita je zřizovatelem Mendelova muzea, které se nachází v areálu Augustiniánského opatství. Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity navazuje na odkaz G. J. Mendela. Je místem setkávání odborníků a centrem prezentace výsledků vědy a výzkumu širší veřejnosti. Kromě expozice o G. J. Mendelovi pořádá muzeum také četné přednášky, především o genetice, ale i o dalších oborech vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Universität für Bodenkultur Wien

Univerzita přírodních zdrojů a přírodních věd ve Vídni (BOKU) byla založena v roce 1872 jako Vysoká škola zemědělská a lesnická. BOKU vnímá svou odpovědnost v reakci na aktuální společenské a ekologické problémy a výzvy a pokrývá širokou oblast managementu přírodních zdrojů, a to od zemědělských otázek až po biotechnologický výzkum, přičemž se vždy řídí zásadami a potřebou udržitelnosti. BOKU se silně zaměřuje na mezinárodní spolupráci a má na 300 partnerských institucí po celém světě. Je aktivní ve výzkumu a výuce předmětů na 15 katedrách a v současné době nabízí 7 bakalářských programů, 27 magisterských a 9 doktorských programů. BOKU patří mezi 30 nejlepších univerzit v žebříčku QS World University Ranking v oboru „Zemědělství a lesnictví“.

Universität Wien

Vídeňská univerzita byla založena jako Alma Mater Rudolphina Vindobonensis Rudolfem IV. v roce 1365 a je jednou z nejstarších a největších univerzit v Evropě. Historická hlavní budova Vídeňské univerzity na Ringstraße byla otevřena v roce 1886. Dnes zde na 20 fakultách a centrech provádí výzkum přibližně 7 400 vědců. Vídeňská univerzita je tak největší výzkumnou institucí v Rakousku a zároveň největší vzdělávací institucí. Se 179 řádnými studijními programy nabízí rozmanitou škálu oborů. Vídeňská univerzita je také důležitou institucí pro další vzdělávání v Rakousku.


Strategičtí partneři projektu z České republiky

 • Jihomoravský kraj
 • statutární město Brno
 • Biskupství brněnské
 • Moravská galerie v Brně
 • Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
 • TIC BRNO, příspěvková organizace
 • Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.
 • Konzervatoř Brno, příspěvková organizace

Strategičtí partneři projektu z Rakouska

 • Naturhistorisches Museum Wien
 • Konrad Lorenz Institut für Evolutions und Kognitionsforschung
 • Weinviertel Tourismus


Projekt Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu je spolufinancován z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.


Partner projektu: