Mendelovy dny 2022

Ve výročním roce 2022 se program Mendelových dnů zaměří na přínos Mendelovy všestranné osobnosti a jeho vědecké práce v kontextu Mendel a svět. Světově uznávaného vědce a zakladatele genetiky přiblíží přednášky a doprovodný program pro veřejnost. Program přednášek se zaměří na Mendelovy kontakty za jeho života i po něm, recepci Mendelovy osobnosti i jeho práce, přijetí i zneužití Mendela v rámci ideologií 20. století a překlady Mendelova díla. Na program a k přednesení přednášek budou pozváni také vědci z Rakouska a dalších zemí. Součástí doprovodných akcí budou různé kulturní akce (koncert, komentované prohlídky), které poskytnou příznivé podmínky pro navázání kontaktů a budování sítí s dalšími institucemi.

Web od Airshots.cz →