200 years Gregor Mendel: of peas, cows and people

Vědecké sympozium věnované významu výsledků G.J. Mendela pro evoluční biologii. Sympozium se bude skládat ze dvou částí. První část bude zaměřena na historii evoluční biologie od doby Mendela. Druhá část se bude zabývat otázkou „Do jaké nás předurčují geny?“. Sympozium bude organizováno v rámci projektu a uskuteční se v srpnu 2022 v Ústavu Konrada Lorenze pro evoluční a kognitivní výzkum. Na sympoziu vystoupí se svými prezentacemi vědci z Rakouska, České republiky a další mezinárodně uznávaní odborníci. V rámci sympozia proběhne řada doprovodných aktivit.

Mendel walk

Introduction
Location 1
Location 2
Location 3

Web od Airshots.cz →