200 years Gregor Mendel: of peas, cows and people

Vědecké sympozium věnované významu výsledků G.J. Mendela pro evoluční biologii. Sympozium se bude skládat ze dvou částí. První část bude zaměřena na historii evoluční biologie od doby Mendela. Druhá část se bude zabývat otázkou „Do jaké nás předurčují geny?“. Sympozium bude organizováno v rámci projektu a uskuteční se v srpnu 2022 v Ústavu Konrada Lorenze pro evoluční a kognitivní výzkum. Na sympoziu vystoupí se svými prezentacemi vědci z Rakouska, České republiky a další mezinárodně uznávaní odborníci. V rámci sympozia proběhne řada doprovodných aktivit.

Mendel walk

Introduction
Location 1
Location 2
Location 3

Symposium k International Mendel Day

BOKU dne 11.3 pořádá ve Vídni sympozium na počest mezinárodního Mendelova dne, aby zdůraznila Mendelův vliv na šlechtění a zemědělství.
Základní zákony genetiky popsané Mendelem umožnily objevy v oblasti šlechtění a genetiky zvířat a rostlin, které zajišťují veškeré potravinové zdroje na celém světě. Sympozium se bude skládat z přednášek špičkových odborníků v oboru a také z plenárního dialogového fóra, do kterého se zapojí široká veřejnost. Součástí satelitních akcí sympozia budou různé kulturní akce (koncert a výstava), které poskytnou další příznivé podmínky pro navázání kontaktů na obou stranách hranice. Specifickým kulturním programem bude 10.3. 2022 pěší výlet, při němž budou navštívena významná místa spojená s pobytem Mendela ve Vídni

Citizen Science Workshop

Citizen Science Workshop na téma „Mendelovo dědictví a jak vidí věda Mendelovy poznatky dnes“. Workshop se bude konat v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni (Naturhistorisches Museum –NHM) v nových prostorách Deck 50. Deck 50 je prostor určený pro workshopy,

přednášky a experimenty pro veřejné publikum, který NHM poskytne k dispozici. Tým složený z vědců a zprostředkovatelů vědy vytvoří obsah workshopu jako součást projektu. Workshop bude zahájen k 200letému výročí narození Mendela a uskuteční se několikrát, obsahy a digitální materiály, které vzniknou v rámci projektu, budou přístupné on-line.  

Web od Airshots.cz →